Hvad er forandringsledelse?

Forandringsledelse bruges i virksomheder og organisationer, og er en proces, hvor man ved brug af viden, ressourcer og kompetencer, gennemfører en forandring på den bedst mulige måde.

Forandringsledelse går også ud på at blive bedre til at omstille medarbejdere, som er berørt af forandringen. Det er altså et værktøj som bruges til at implementere, motivere og håndtere de fremtidige forandringer, som virksomheden kan stå over for.

Hvorfor er det vigtigt?

Alle virksomheder står over for forandringer på et eller andet tidspunkt. I sådanne situationer er det vigtigt, at situationen bliver grebet rigtigt an, så forandringerne skaber gode resultater frem for at skabe splittelse på arbejdspladsen.

Det er derfor vigtigt at beskæftige sig med forandringsledelse, for at gøre forandring mere håndgribelig og motiverende for medarbejderne, frem for at det er noget, som kun opfattes som negativt for de ansatte. Det skal motivere medarbejderne til at se nye muligheder i forandringen, og se det som en positiv udvikling for dem selv og virksomheden.

At blive bedre til forandringsledelse er en proces, som langsomt bliver bedre og bedre hen ad vejen, når ledelsen skaber fokus og initiativer til forandringer.

Værktøjer til forandringsledelse
Ingen forandringsprocesser er ens, og der findes derfor heller ingen klar plan for hvordan forandringsledelse bliver en succes. Mange virksomheder vælger at søge hjælp, når det kommer til at få gang i forandringsledelse i form af sparring og kurser hos en professionel forandringsagent.

Dog er der nogle spørgsmål, som man kan starte med at stille sig selv, hvis man står over for en forandring:

1. Hvordan skal vi planlægge forandringen, og har ledelsen det rette fokus på opgaven?

2. Hvor parat er din virksomhed eller organisation til forandringen?

3. Hvordan vil du formidle forandringen til resten af organisationen/virksomheden, og argumentere for, hvorfor denne forandring er vigtig?

4. Har vi brug for andre kompetencer og ressourcer igennem forandringsprocessen? Skal vi have ekstern hjælp fra en ekspert på området?

5. Hvordan involverer du dine medarbejdere i processen, og informerer dem om, hvilke krav og ændringer der vil være til dem fremover?

6. Hvordan vil du implementere forandringen og fastholde de vigtige elementer i processen? Hvilke skridt skal der tages hen imod det endelig mål med forandringen?

Denne artikel er leveret af Gordios A/S der bl.a. er specialisteret i forandringsledelse.